Łatwo wszyscy, gdy jesteśmy zdrowi, dajemy dobre rady chorym.


Łatwo-wszyscy-gdy-jesteśmy-zdrowi-dajemy-dobre-rady-chorym
terencjuszŁatwowszyscygdyjesteśmyzdrowidajemydobreradychorymŁatwo wszyscygdy jesteśmyjesteśmy zdrowidajemy dobredobre radyrady chorymgdy jesteśmy zdrowidajemy dobre radydobre rady chorymdajemy dobre rady chorym

Nie ma chyba nic bardziej nieznośnego gdy ludzie, których się nie cierpi, dają tak zwane Gdy cierpimy, łatwo nam uwierzyć, że jesteśmy winni, a gwałtowne smutki zakłócają nawet sumienie.Wszyscy jesteśmy psychiczni, ale nie wszyscy zdiagnozowani.Dobre rady są kompletną abstrakcją, bo ludzie i tak sami dochodzą do koniecznych odkryć w swoim bytowaniu.Niektórzy ludzie tak bardzo lubią dobre rady, że oprawiąjąje w ramki i wieszają na ścianie, zamiast stosować.Łat­wo wszys­cy, gdy jes­teśmy zdro­wi, da­jemy dob­re ra­dy chorym.