Łupi­na mo­jego ciała, nie będzie mogła wyt­rzy­mać żaru mo­jego ducha.


Łupi­na-mo­jego-ciała-nie będzie-mogła-wyt­rzy­ć-żaru-mo­jego-ducha
stanisław ignacy witkiewiczŁupi­namo­jegociałanie będziemogławyt­rzy­maćżaruduchaŁupi­na mo­jegomo­jego ciałanie będzie mogłamogła wyt­rzy­maćwyt­rzy­mać żarużaru mo­jegomo­jego duchaŁupi­na mo­jego ciałanie będzie mogła wyt­rzy­maćmogła wyt­rzy­mać żaruwyt­rzy­mać żaru mo­jegożaru mo­jego duchanie będzie mogła wyt­rzy­mać żarumogła wyt­rzy­mać żaru mo­jegowyt­rzy­mać żaru mo­jego duchanie będzie mogła wyt­rzy­mać żaru mo­jegomogła wyt­rzy­mać żaru mo­jego ducha

Kobieta czarująca mężczyznę działa nie tylko na jego wrażliwość miłosną, ale pobudza i ożywia w ogóle jego ducha. Nie jest to wcale jej dziełem i zasługą, lecz popędu najbardziej twórczego ze wszystkich.Jako jawna, realna obecność Pana objawia się tylko w oddzieleniu od jego ciała i od jego [krwi]. Pan jest realnie obecny tylko pod postacią swojej śmierci.Człowiek jest w sta­nie wyt­rzy­mać wszystko. Pod wa­run­kiem że dos­tar­czy mu się od­po­wied­niego bodźca.nie kocham cię otu­lam się tylko ciepłem two­jego ciała ob­li­zuję się twoim językiem wy­pełniam piersi twoim oddechem ważę tyle ile możesz mi dać żyję dzięki bi­ciu two­jego serca Lekarz stara się ujrzeć w człowieku jego niedomagania, sędzia jego złe strony, a ksiądz jego głupotę - im głębsza tym lepsza.Stań się od­pornym, a wyt­rzy­małość będzie zbędna.