Łupież: kurz na drodze myśli.


Łupież-kurz-na-drodze-myśli
ramon gomez de la sernaŁupieżkurznadrodzemyślikurz nana drodzedrodze myślikurz na drodzena drodze myślikurz na drodze myśli

Grzech leży zawsze tylko na drodze od myśli do czynu. Jeżeli nie ma go na tej drodze, to znaczy, że nie ma go wcale.Są głowy, których się trzy­ma tyl­ko łupież.myśli są w drodze ja zos­tanę przy Tobie przy­jaciel skarbem Kurz na półkach szep­ce: Nasza Ziemia to jest płaska, wiem na pew­no, na sto procent. Każdy, kto inaczej myśli, niech owi­nie se łeb kocem. Bo jak nie daj Boże w kosmos te­go dur­nia by wysłali to po drodze by se głowe o fir­ma­ment wnet rozwalił.Myśli zdradzają na­job­rzyd­li­wiej. Myśli mają nad na­mi władzę. Myśli kradną nasze naj­skryt­sze zakątki umysłu. Myśli tworzą to, co chcieli­byśmy zro­bić, ale nie wypada.