Łzy kobiety są żródłem zła.


Łzy-kobiety-są-żródłem-zła
anonimŁzykobietyżródłemzłaŁzy kobietykobiety sąsą żródłemżródłem złaŁzy kobiety sąkobiety są żródłemsą żródłem złaŁzy kobiety są żródłemkobiety są żródłem złaŁzy kobiety są żródłem zła

Brak pieniędzy jest źródłem wszelkiego zła.Wystrzegaj się altruizmu - płynie on z samooszukiwania się, które jest źródłem wszelkiego zła.Nic tak nie wzrusza mężczyzny jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, a nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.Miłość jest źródłem nieporozumień i źródłem tego co w życiu najpiękniejsze.Nic tak nie wzrusza mężczyzny jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, a nic tak nie drażni mężczyzny jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.Do pu­dełeczka scho­waj mo­je łzy. Łzy bólu, tros­ki i cier­pienia. Kryształowe małe łzy, prze­lane sa­mot­ny­mi wie­czo­rami. W złotym pu­dełeczku umieść te łzy, niech Ci przy­pomi­nają ile wy­cier­piałam. Te łzy nie zni­kają - one po­zos­tają, tak jak ból, który na zaw­sze zos­ta­wił ślad w moim ser­cu .. Tak łzy - pa­miątka mo­jego cierpienia.