Łzy są krop­la­mi krwi duszy.


Łzy-są krop­­mi-krwi-duszy
św. augustyn (aureliusz augustyn z hippony)Łzysą krop­la­mikrwiduszyŁzy są krop­la­misą krop­la­mi krwikrwi duszyŁzy są krop­la­mi krwisą krop­la­mi krwi duszyŁzy są krop­la­mi krwi duszy

-Sko­ro uważasz, że nie po­siadam duszy, czy tym sa­mym sądzisz, że mo­je łzy, na­rodziły się z niczego? (Łzy są kroplami krwi duszy.Wol­ność uzys­ka­na bez krop­li krwi nie jest żadną wolnością.sko­ro uczu­cia to nasz wewnętrzny wszechświat łzy są krop­la­mi kosmosu łzy tyl­ko uwy­dat­niają smu­tek duszy ...Krwa­wi zaklęta w łzy krop­li bursztynie Pa­mięć o Tobie Odys, lu­ty 2015 https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/02/20/mieczyslaw-jastrun-dom-nad-morzem/