Łzy są skut­kiem czynów.


Łzy-są skut­kiem-czynów
wergiliuszŁzysą skut­kiemczynówŁzy są skut­kiemsą skut­kiem czynówŁzy są skut­kiem czynów

miłość nie jest skut­kiem czynów, to czy­ny są skut­kiem miłości, a może kółko jest zamknięte? Miłość jest skut­kiem dob­rych czynów, a nie pięknych słów i myśli.Od­wa­ga jest cza­sem i skut­kiem strachu.Skut­kiem dzieła Twoich rąk jest drżenie mo­jego ciała...To właśnie skut­kiem, klątwą złego czy­nu, że ze zła biorąc, w zło się rozkorzenia.Jes­teś dla mnie zagadką Za­gadką, która nie ma rozwiązania Ty­siącem ka­wałków układanki Skut­kiem bez przyczyny.