Łzy są skut­kiem czynów.


Łzy-są skut­kiem-czynów
wergiliuszŁzysą skut­kiemczynówŁzy są skut­kiemsą skut­kiem czynówŁzy są skut­kiem czynów

miłość nie jest skut­kiem czynów, to czy­ny są skut­kiem miłości, a może kółko jest zamknięte?  -Emilia Szumiło
miłość-nie jest skut­kiem-czynów-to czy­ny-są skut­kiem-miłoś-a-może-kółko-jest zamknięte 
Miłość jest skut­kiem dob­rych czynów, a nie pięknych słów i myśli. -Emmanuel
miłość-jest skut­kiem-dob­rych-czynów-a nie pięknych-słów-i myśli
Od­wa­ga jest cza­sem i skut­kiem strachu. -Alojzy Żółkowski
od­wa­ga-jest cza­sem-i skut­kiem-strachu
Skut­kiem dzieła Twoich rąk jest drżenie mo­jego ciała... -Uśmiechnięta Anielica
skut­kiem-dzieła-twoich-rąk-jest drżenie-mo­jego-ciała
To właśnie skut­kiem, klątwą złego czy­nu, że ze zła biorąc, w zło się rozkorzenia. -Friedrich von Schiller
to właśnie-skut­kiem-klątwą-złego-czy­nu-że ze zła-biorąc-w zło ę-rozkorzenia
Jes­teś dla mnie zagadką Za­gadką, która nie ma rozwiązania Ty­siącem ka­wałków układanki Skut­kiem bez przyczyny. -nieja
jes­teś-dla-mnie-zagadką-za­gadką-która-nie  rozwiązania-ty­ącem-ka­wałków-układanki-skut­kiem-bez-przyczyny