Łzy są kroplami krwi duszy.


Łzy-są-kroplami-krwi-duszy
augustyn ŚwŁzykroplamikrwiduszyŁzy sąsą kroplamikroplami krwikrwi duszyŁzy są kroplamisą kroplami krwikroplami krwi duszyŁzy są kroplami krwisą kroplami krwi duszyŁzy są kroplami krwi duszy

-Sko­ro uważasz, że nie po­siadam duszy, czy tym sa­mym sądzisz, że mo­je łzy, na­rodziły się z niczego? (Łzy są krop­la­mi krwi duszy.Słowa spadające jedno po drugim na papier można by nazwać kroplami duszy.łzy tyl­ko uwy­dat­niają smu­tek duszy ...Do pu­dełeczka scho­waj mo­je łzy. Łzy bólu, tros­ki i cier­pienia. Kryształowe małe łzy, prze­lane sa­mot­ny­mi wie­czo­rami. W złotym pu­dełeczku umieść te łzy, niech Ci przy­pomi­nają ile wy­cier­piałam. Te łzy nie zni­kają - one po­zos­tają, tak jak ból, który na zaw­sze zos­ta­wił ślad w moim ser­cu .. Tak łzy - pa­miątka mo­jego cierpienia.Łzy są nie tyl­ko po to, żeby wypłuki­wać pap­rochy z oka, ale i z duszy.