Łzy znajdują się na dnie każdego komizmu.


Łzy-znajdują-ę-na-dnie-każdego-komizmu
charles chaplinŁzyznajdująsięnadniekażdegokomizmuŁzy znajdująznajdują sięsię nana dniednie każdegokażdego komizmuŁzy znajdują sięznajdują się nasię na dniena dnie każdegodnie każdego komizmuŁzy znajdują się naznajdują się na dniesię na dnie każdegona dnie każdego komizmuŁzy znajdują się na dnieznajdują się na dnie każdegosię na dnie każdego komizmu

Łzy znaj­dują się na dnie każde­go komizmu.Miłosna zazdrość tkwi na dnie każdego serca. Mężczyzna jest zazdrosny z chwilą, gdy zaczyna płonąć. Kobieta - jeszcze zanim pokocha.Do pu­dełeczka scho­waj mo­je łzy. Łzy bólu, tros­ki i cier­pienia. Kryształowe małe łzy, prze­lane sa­mot­ny­mi wie­czo­rami. W złotym pu­dełeczku umieść te łzy, niech Ci przy­pomi­nają ile wy­cier­piałam. Te łzy nie zni­kają - one po­zos­tają, tak jak ból, który na zaw­sze zos­ta­wił ślad w moim ser­cu .. Tak łzy - pa­miątka mo­jego cierpienia.Rzeczywiści poeci naszych czasów znajdują się w agencjach reklamy.Sens życia ma coś wspólnego ze zrozumieniem, że istotą człowieczeństwa jest doskonała miłość. Przeżywanie naszego życia zgodnie z tą prawdą stanie się doświadczeniem każdego dnia jako cudu, a każdego czynu jako świętości.Wszyscy ludzie, którzy naprawdę wierzą w siebie, znajdują się w domach wariatów.