Ściśle biorąc, nigdy niczego z fotografii nie rozumiemy. Tylko coś co mówi, może nam pomóc w rozumieniu.


Śś-biorąc-nigdy-niczego-z-fotografii-nie-rozumiemy-tylko-coś-co-mówi-może-nam-pomóc-w-rozumieniu
susan sontagŚciślebiorącnigdyniczegofotografiinierozumiemytylkocoścomówimożenampomócrozumieniuŚciśle biorącnigdy niczegoniczego zz fotografiifotografii nienie rozumiemytylko coścoś coco mówimoże namnam pomócpomóc ww rozumieniunigdy niczego zniczego z fotografiiz fotografii niefotografii nie rozumiemytylko coś cocoś co mówimoże nam pomócnam pomóc wpomóc w rozumieniunigdy niczego z fotografiiniczego z fotografii niez fotografii nie rozumiemytylko coś co mówimoże nam pomóc wnam pomóc w rozumieniunigdy niczego z fotografii nieniczego z fotografii nie rozumiemymoże nam pomóc w rozumieniu

Coś powstałe ze wszystkiego, najczęściej nie zawiera niczego, ale coś stworzone z niczego zawierać może prawie wszystko.Życie nasze ściśle wiąże się z życiem tych, którzy nas otaczają i nie można się nigdy z niczego usprawiedliwić nie będąc zmuszonym oskarżyć kogoś innego.Mędrzec nie mówi nigdy, co robi, ale też nie robi nigdy niczego, o czym nie mógłby mówić.Nie możesz człowieka nauczyć niczego. Możesz mu tylko pomóc odnaleźć to w sobie.Nie można nauczyć człowieka niczego, można tylko pomóc odnaleźć mu to w nim samym.Rozumiemy wszystko, dlatego nie możemy niczego zrozumieć.