Ślepcowi każdy drogowskaz pokaże drogę do nikąd.


Ślepcowi-każdy-drogowskaz-pokaże-drogę-do-nikąd
urszula zyburaŚlepcowikażdydrogowskazpokażedrogędonikądŚlepcowi każdykażdy drogowskazdrogowskaz pokażepokaże drogędrogę dodo nikądŚlepcowi każdy drogowskazkażdy drogowskaz pokażedrogowskaz pokaże drogępokaże drogę dodrogę do nikądŚlepcowi każdy drogowskaz pokażekażdy drogowskaz pokaże drogędrogowskaz pokaże drogę dopokaże drogę do nikądŚlepcowi każdy drogowskaz pokaże drogękażdy drogowskaz pokaże drogę dodrogowskaz pokaże drogę do nikąd

Każdy dół ma drogę do wyjścia.W ręku z bi­letem do nikąd na pe­ronie widmo nasze stac­je nigdy nie powtórzą się słowa na dnie stud­ni utonęły prze­mokłe stra­ciły wydźwięk w oczach ślad zas­tygłych łez wiatr pa­noszy myśli zbłąkane chwi­le por­wa­ne smut­kiem oblane na pe­ronie wid­mo z bi­letem do nikąd po­ciąg nie przy­jedzie już spóźnione marze­nia ... 24.05.2016 Malusia_035 Lider to ktoś, kto zna drogę, idzie drogą i pokazuje drogę.Ty możesz wyb­rać drogę wiodącą do gwiazd, ja wolę drogę, która zap­ro­wadzi mnie do celu.Droga do nikąd też ma swój koniec.Chciałbym, ażeby każdy z wielkim staraniem wybrał własną drogę i szedł naprzód właśnie nią, zamiast drogą ojca, matki czy sąsiada.