Śmiać się chyba wypadnie z tępoty ludzi, którym się zdaje, że ich obecna potęga zdoła zniszczyć pamięć ich czynów jeszcze i w wiekach następnych.


Śmiać-ę-chyba-wypadnie-z-tępoty-ludzi-którym-ę-zdaje-że-ich-obecna-potęga-zdoła-zniszczyć-pamięć-ich-czynów-jeszcze-i-w-wiekach
tacytŚmiaćsięchybawypadnietępotyludziktórymzdajeżeichobecnapotęgazdołazniszczyćpamięćczynówjeszczewiekachnastępnychŚmiać sięsię chybachyba wypadniewypadnie zz tępotytępoty ludziktórym sięsię zdajeże ichich obecnaobecna potęgapotęga zdołazdoła zniszczyćzniszczyć pamięćpamięć ichich czynówczynów jeszczejeszcze iw wiekachwiekach następnychŚmiać się chybasię chyba wypadniechyba wypadnie zwypadnie z tępotyz tępoty ludziktórym się zdajeże ich obecnaich obecna potęgaobecna potęga zdołapotęga zdoła zniszczyćzdoła zniszczyć pamięćzniszczyć pamięć ichpamięć ich czynówich czynów jeszczeczynów jeszcze ijeszcze i wi w wiekachw wiekach następnychŚmiać się chyba wypadniesię chyba wypadnie zchyba wypadnie z tępotywypadnie z tępoty ludziże ich obecna potęgaich obecna potęga zdołaobecna potęga zdoła zniszczyćpotęga zdoła zniszczyć pamięćzdoła zniszczyć pamięć ichzniszczyć pamięć ich czynówpamięć ich czynów jeszczeich czynów jeszcze iczynów jeszcze i wjeszcze i w wiekachi w wiekach następnychŚmiać się chyba wypadnie zsię chyba wypadnie z tępotychyba wypadnie z tępoty ludziże ich obecna potęga zdołaich obecna potęga zdoła zniszczyćobecna potęga zdoła zniszczyć pamięćpotęga zdoła zniszczyć pamięć ichzdoła zniszczyć pamięć ich czynówzniszczyć pamięć ich czynów jeszczepamięć ich czynów jeszcze iich czynów jeszcze i wczynów jeszcze i w wiekachjeszcze i w wiekach następnych

W pamiętnikach nie odkryjemy niczego złego o ich autorach: chyba tylko ich złą pamięć. -Giovanni Guareschi
w-pamiętnikach-nie-odkryjemy-niczego-złego-o-ich-autorach-chyba-tylko-ich-złą-pamięć
Jest jeden aspekt, pod którym zwierzęta przewyższają człowieka - ich łagodne, spokojne cieszenie się chwilą obecną. -Artur Schopenhauer
jest-jeden-aspekt-pod-którym-zwierzę-przewyższają-człowieka-ich-łagodne-spokojne-cieszenie-ę-chwilą-obecną
Jest je­den as­pekt, pod którym zwierzęta prze­wyższają człowieka - ich łagod­ne, spo­koj­ne cie­sze­nie się chwilą obecną. -Arthur Schopenhauer
jest-­den-as­pekt-pod-którym zwierzę-prze­wyższają-człowieka- ich-łagod­ne-spo­koj­ne-cie­sze­nie ę-chwilą-obecną
Są czyny, które można cofnąć, zlikwidować ich skutki, przywrócić stan poprzedni. Słów cofnąć niepodobna. Ich skutków nie zdoła nic naprawić. -Barbara Gordon
są-czyny-które-można-cofnąć-zlikwidować-ich-skutki-przywróć-stan-poprzedni-słów-cofnąć-niepodobna-ich-skutków-nie-zdoła-nic-naprawić
Świat nie sądzi czynów ludzkich wedle ich dobroci, ale wedle ich piękności; nie wedle tego, czy są sprawiedliwe, ale czy wielkie; nie wedle ich rozsądku, ale wedle ich nadzwyczajności. -Montesquieu
Świat-nie-sądzi-czynów-ludzkich-wedle-ich-dobroci-ale-wedle-ich-pięknoś-nie-wedle-tego-czy-są-sprawiedliwe-ale-czy-wielkie-nie-wedle-ich