Śmiać się prawdziwie umieją tylko ludzie poważni.


Śmiać-ę-prawdziwie-umieją-tylko-ludzie-poważ
horacy safrinŚmiaćsięprawdziwieumiejątylkoludziepoważniŚmiać sięsię prawdziwieprawdziwie umiejąumieją tylkotylko ludzieludzie poważniŚmiać się prawdziwiesię prawdziwie umiejąprawdziwie umieją tylkoumieją tylko ludzietylko ludzie poważniŚmiać się prawdziwie umiejąsię prawdziwie umieją tylkoprawdziwie umieją tylko ludzieumieją tylko ludzie poważniŚmiać się prawdziwie umieją tylkosię prawdziwie umieją tylko ludzieprawdziwie umieją tylko ludzie poważni

Śmiać się praw­dzi­wie umieją tyl­ko ludzie poważni.Przyszłość należy do lwów, które umieją się śmiać.Błogosławieni, którzy umieją śmiać z samych siebie: nie przestaną nigdy się bawić.Cudowne są usposobienia, kiedy umieją mimo klęsk życiowych i żywiołowych zachować tę poziomkową świeżość odczuwania, która pozwala się śmiać i bawić.Prawdę umieją ludzie dostrzec tylko w pancerzu pojęć i konwencji. Niektórzy jednak chwytają ją w jej lotniejszej, przedpojęciowej postaci - to artyści.