Śmiały, kto się z dwoma bije, ale śmielszy, co się żeni, a nie ma nic.


Śmiały-kto-ę-z-dwoma-bije-ale-śmielszy-co-ę-żeni-a-nie-nic
salomon rysińskiŚmiałyktosiędwomabijealeśmielszycożeninienickto sięz dwomadwoma bijeale śmielszyco sięsię żeninie mama nickto się zsię z dwomaz dwoma bijeco się żenia nie manie ma nickto się z dwomasię z dwoma bijea nie ma nickto się z dwoma bije

Kto chce żyć spokojnie w małżeństwie, niech się nie żeni. -Anonim
kto-chce-żyć-spokojnie-w-łżeństwie-niech-ę-nie-żeni
Kto się żeni dla pieniędzy, ma przynajmniej konkretny powód. -Gabriel Laub
kto-ę-żeni-dla-pieniędzy-przynajmniej-konkretny-powód
Nie dowiaduj się nigdy, komu bije dzwon; on bije tobie. -John Donne
nie-dowiaduj-ę-nigdy-komu-bije-dzwon-on-bije-tobie
Kto chce żyć spo­koj­nie w małżeństwie, niech się nie żeni. -Alojzy Żółkowski
kto-chce-żyć-spo­koj­nie-w łżeństwie-niech ę-nie żeni
Człowiek, który się żeni z miłości, jest jak żaba, która wskakuje do studni. Ma obfitość wody, ale nie może się wydostać. -Samuel Coleridge
człowiek-który-ę-żeni-z-miłoś-jest-jak-żaba-która-wskakuje-do-studni-ma-obfitość-wody-ale-nie-może-ę-wydostać