Śmiech jest lekarstwem, które każdy może sobie przepisać.


Śmiech-jest-lekarstwem-które-każdy-może-sobie-przepisać
reinhold bollerŚmiechjestlekarstwemktórekażdymożesobieprzepisaćŚmiech jestjest lekarstwemktóre każdykażdy możemoże sobiesobie przepisaćŚmiech jest lekarstwemktóre każdy możekażdy może sobiemoże sobie przepisaćktóre każdy może sobiekażdy może sobie przepisaćktóre każdy może sobie przepisać

Przyjaźń jest najlepszym lekarstwem na wszelkie nasze dolegliwości. Ona kruszy bariery, które nas dzielą, rozluźnia wszelkie ograniczające nas więzy, przenika jak stare, dobre wino do wszystkich żył życia. Jest poczuciem, że się nawzajem rozumiemy, ufamy sobie i z całego serca życzymy sobie szczęścia!Na samobójstwo jedynym lekarstwem jest dobroć. Ciężaru życia zbyt często nie może udźwignąć serce człowieka, które się czuje tak strasznie samotne na świecie.Miłość: chwilowe obłąkanie, na które lekarstwem jest małżeństwo.Zalotna kobieta jest to pierścionek obiegający towarzystwo, który każdy włożyć sobie może na palec.Człowiek to takie Zwierzę, które ma tak ogromne możliwości rozwoju, że nigdy nie może o sobie powiedzieć, że jest za mądry, za dobry lub za doskonały.Poezja to zniesienie wszelkich ograniczeń z wyjątkiem tych, które autor zechce zostawić sam sobie. Poezja jest być może ostatnim obszarem wolności.