Śmiech to szczere królestwo człowieka.


Śmiech-to-szczere-królestwo-człowieka
francois rabelaisŚmiechtoszczerekrólestwoczłowiekaszczere królestwokrólestwo człowiekaŚmiech to szczereszczere królestwo człowiekaŚmiech to szczere królestwoŚmiech to szczere królestwo człowieka

Śmiech - to szczere królestwo człowieka.Śmiech - to szcze­re króles­two człowieka.Śmiech jest wyłączną własnością człowieka i dlatego ciągle się śmieją, ażeby pokazać, że są ludźmi.Śmiech jest wyłączną własnością człowieka i dlatego głupcy ciągle się śmieją, aby pokazać, że są ludźmi.Śmiech jest wyłączną własnością człowieka i dlatego głupcy ciągle się śmieją, żeby pokazać, że są ludźmi.Smutna jest epoka, kiedy w życiu publicznym uczciwe zwie się naiwnym, a szczere głupim.