Śmiech za­bija strach, a bez strachu nie ma wiary.


Śmiech-za­bija-strach-a bez-strachu-nie  wiary
umberto ecoŚmiechza­bijastracha bezstrachunie ma wiaryŚmiech za­bijaza­bija stracha bez strachustrachu nie ma wiaryŚmiech za­bija stracha bez strachu nie ma wiary

Bez przeszłości, gdzie jest wi­na? Bez przyszłości, gdzie jest strach? A bez wi­ny i strachu, kim jes­tem ja?  -Christopher Moore
bez-przeszłoś-gdzie-jest wi­na-bez-przyszłoś-gdzie-jest strach-a bez-wi­ny-i strachu-kim-jes­tem-ja 
Żyję da­lej w strachu przed strachem. Strach czai się w dzień, aby wys­koczyć w nocy. -Tim Guénard
Żyję-da­lej-w strachu-przed-strachem-strach czai ę-w dzień-aby wys­koczyć-w nocy
Kłam­stwo za­bija przy­jaźń, praw­da za­bija miłość. -Morgan Charles Langbridge
kłam­stwo-za­bija-przy­jaźń-praw­da-za­bija-miłość