Śmier­ci nie roz­dziela się jak majątku. Nikt nie idzie szu­kać smutku.


Śmier­-nie roz­dziela ę-jak majątku-nikt nie idzie-szu­kać-smutku
r » juan rulfo » pedro páramoŚmier­cinie roz­dziela sięjak majątkunikt nie idzieszu­kaćsmutkuŚmier­ci nie roz­dziela sięnie roz­dziela się jak majątkunikt nie idzie szu­kaćszu­kać smutkuŚmier­ci nie roz­dziela się jak majątkunikt nie idzie szu­kać smutku

Nikt w pus­tce pełni nie od­naj­dzie, gdy szu­kać sen­su będzie na dnie nicości. -Devin
nikt-w pus­tce-peł-nie od­naj­dzie-gdy-szu­kać-sen­su-będzie-na dnie-nicoś
Idzie wiosna Kwit­nie natura Kwit­nie miłość Tyl­ko ja za­gubiona Pośród róż Szu­kam szczęścia Ra­niąc się kolcami  -yelenayla
idzie-wiosna-kwit­nie-natura-kwit­nie-miłość-tyl­ko-ja za­gubiona-pośród-róż-szu­kam-szczęścia-ra­ąc ę-kolcami 
Swo­je życie bu­duję na roz­paczy, na śladzie, który kiedyś prze­minął. Sta­ram się szu­kać siebie w głębi... ...gdy na zewnątrz mętlik i skom­le­nie myśli. -agusia96
swo­-życie-bu­duję-na roz­paczy-na śladzie-który-kiedyś-prze­minął-sta­ram ę-szu­kać-siebie-w głębi-gdy-na zewnątrz