Śmierć - jedyna przyjemność, której nie można odczuć.


Śmierć-jedyna-przyjemność-której-nie-można-odczuć
karol irzykowskiŚmierćjedynaprzyjemnośćktórejniemożnaodczućŚmierćjedynajedyna przyjemnośćktórej nienie możnamożna odczućjedyna przyjemnośćktórej nie możnanie można odczućktórej nie można odczuć

Śmierć - je­dyna przy­jem­ność, której nie można odczuć.Tylko skazanie na śmierć wyróżnia człowieka od innych; to jedyna rzecz, której nie da się kupić.Ziemia jest jedyną rzeczą na świecie, która jest coś warta, bo to jest jedyna trwała rzecz na świecie. To jedyna rzecz, dla której warto pracować, warto walczyć i warto umierać.Nie można lo­gicznie udo­wod­nić, że coś jest piękne, trze­ba to po pros­tu odczuć.Śmierć kli­niczna to ta­ka śmierć, z której cza­sami się pow­ra­ca po to tyl­ko, by rzec: niestety.Śmierć, której ludzie się boją, to jest odłącze­nie duszy od ciała, na­tomiast śmierć, której ludzie się nie boją, a bać po­win­ni, to jest odłącze­nie od Boga.