Śmierć - jedyna przyjemność, której nie można odczuć.


Śmierć-jedyna-przyjemność-której-nie-można-odczuć
karol irzykowskiŚmierćjedynaprzyjemnośćktórejniemożnaodczućŚmierćjedynajedyna przyjemnośćktórej nienie możnamożna odczućjedyna przyjemnośćktórej nie możnanie można odczućktórej nie można odczuć

Śmierć - je­dyna przy­jem­ność, której nie można odczuć. -Karol Irzykowski
Śmierć- ­dyna-przy­jem­ność-której nie można-odczuć
Tylko skazanie na śmierć wyróżnia człowieka od innych; to jedyna rzecz, której nie da się kupić. -Henri Stendhal
tylko-skazanie-na-śmierć-wyróżnia-człowieka-od-innych-to-jedyna-rzecz-której-nie-da-ę-kupić
Ziemia jest jedyną rzeczą na świecie, która jest coś warta, bo to jest jedyna trwała rzecz na świecie. To jedyna rzecz, dla której warto pracować, warto walczyć i warto umierać. -Margaret Mitchell
ziemia-jest-jedyną-rzeczą-na-świecie-która-jest-coś-warta-bo-to-jest-jedyna-trwała-rzecz-na-świecie-to-jedyna-rzecz-dla-której-warto
Nie można lo­gicznie udo­wod­nić, że coś jest piękne, trze­ba to po pros­tu odczuć. -Antoni Kępiński
nie-można-lo­gicznie-udo­wod­ć-że coś-jest piękne-trze­ba-to po pros­-odczuć
Śmierć kli­niczna to ta­ka śmierć, z której cza­sami się pow­ra­ca po to tyl­ko, by rzec: niestety. -Barbara Rosiek
Śmierć-kli­niczna-to ­ka-śmierć-z której cza­sami ę-pow­ra­ca-po to tyl­ko-by rzec-niestety