Śmierć jest moim rzemiosłem.


Śmierć-jest-moim-rzemiosłem
robert merleŚmierćjestmoimrzemiosłemŚmierć jestjest moimmoim rzemiosłemŚmierć jest moimjest moim rzemiosłemŚmierć jest moim rzemiosłem

Rzemiosłem chrześcijanina jest modlitwa.Snu­cie opo­wieści jest sztuką, sa­mo pi­sanie rzemiosłem.Pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzeczy główną, powiem ci: śmierć i miłość - obydwie zarówno.Jes­teś moim od­dechem, moim życiem, moim sercem.Moim naj­lep­szym przy­jacielem była śmierć... Dopóki jej nie zabiłem.Nie lubię dorabiać tak zwanych interpretacji do tego, co piszę. Postawiam osąd czytającym. Prezentowany wybór jest wędrówką po moim odkupionym świecie, w którym cierpienie nie zawsze jest nieszczęściem, może być próbą wierności wobec tajemnicy, a śmierć jest spotkaniem z Bogiem, który jest miłością.