Śmierć jest tylko rozpłynięciem się w świadomości wszechrzeczy, a także - bo i dlaczego by nie? - w świadomości naszych uczuć i myśli.


Śmierć-jest-tylko-rozpłynięciem-ę-w-świadomoś-wszechrzeczy-a-także-bo-i-dlaczego-by-nie-w-świadomoś-naszych-uczuć-i-myśli
dana dumitriuŚmierćjesttylkorozpłynięciemsięświadomościwszechrzeczytakżebodlaczegobynienaszychuczućmyśliŚmierć jestjest tylkotylko rozpłynięciemrozpłynięciem sięw świadomościświadomości wszechrzeczytakżebobo ii dlaczegodlaczego byby niew świadomościświadomości naszychnaszych uczućuczuć ii myśliŚmierć jest tylkojest tylko rozpłynięciemtylko rozpłynięciem sięrozpłynięciem się wsię w świadomościw świadomości wszechrzeczya takżebo ibo i dlaczegoi dlaczego bydlaczego by niew świadomościw świadomości naszychświadomości naszych uczućnaszych uczuć iuczuć i myśliŚmierć jest tylko rozpłynięciemjest tylko rozpłynięciem siętylko rozpłynięciem się wrozpłynięciem się w świadomościsię w świadomości wszechrzeczybo i dlaczegobo i dlaczego byi dlaczego by niew świadomości naszychw świadomości naszych uczućświadomości naszych uczuć inaszych uczuć i myśliŚmierć jest tylko rozpłynięciem sięjest tylko rozpłynięciem się wtylko rozpłynięciem się w świadomościrozpłynięciem się w świadomości wszechrzeczybo i dlaczego bybo i dlaczego by niew świadomości naszych uczućw świadomości naszych uczuć iświadomości naszych uczuć i myśli

Piękno jest tylko sumą świadomości naszych zboczeń. -Salvador Dali
piękno-jest-tylko-sumą-świadomoś-naszych-zboczeń
Stłumienie wrogości usuwa ją tylko ze świadomości, ale jej nie likwiduje. -Erich Fromm
stłumienie-wrogoś-usuwa-ją-tylko-ze-świadomoś-ale-jej-nie-likwiduje
Bóg umarł w świadomości Europejczyków, ja tylko te wieść przyniosłem. . . -Friedrich Nietzsche
bóg-umarł-w-świadomoś-europejczyków-ja-tylko-te-wieść-przyniosłem
Może umarli żyją tylko w naszej świadomości i gdy umrze ostatni człowiek na ziemi - wszyscy przestaniemy istnieć. -Stefan Napierski
może-umarli-żyją-tylko-w-naszej-świadomoś-i-gdy-umrze-ostatni-człowiek-na-ziemi-wszyscy-przestaniemy-istnieć
Ja mam już dosyć We włas­nej świadomości Za­gubiłem się  -Taiyono Kudarashi
ja mam-już-dosyć-we-włas­nej-świadomoś-za­gubiłem-ę 
Cierpienie jest drogą świadomości i to przezeń istoty żywe zyskują świadomość samych siebie. -Miguel de Unamuno
cierpienie-jest-drogą-świadomoś-i-to-przezeń-istoty-żywe-zyskują-świadomość-samych-siebie