Śmierć kre­sem os­tatnim i wszystkiego. Mors ul­ti­ma li­nea re­rum. (łac.) 


Śmierć-kre­sem-os­tatnim-i wszystkiego-mors-ul­ti­-li­nea-re­rum-łac 
horacyŚmierćkre­semos­tatnimi wszystkiegomorsul­ti­mali­neare­rumłac Śmierć kre­semkre­sem os­tatnimos­tatnim i wszystkiegomors ul­ti­maul­ti­ma li­neali­nea re­rumŚmierć kre­sem os­tatnimkre­sem os­tatnim i wszystkiegomors ul­ti­ma li­neaul­ti­ma li­nea re­rumŚmierć kre­sem os­tatnim i wszystkiegomors ul­ti­ma li­nea re­rum

Śmierć jest spoczyn­kiem podróżne­go, jest kre­sem mo­zołu wszelkiego. Mors est quies viato­ris - fi­nis est om­nis laboris.Czarna śmierć. Mors nigra.Honesta mors turpi vita potior - lepsza zaszczytna śmierć niż haniebne życie.Nie władza ko­rum­pu­je. Ko­rum­pu­je lęk przed ut­ratą władzy.Człowiek-is­to­ta ze złota Cza­sem wart tyle... Ile ze no­sa gile. *sta­rum sie o bi­leta do Kanady Piękna flo­rys­tka z Leszna o duszy kwietnej Wy­dała bal wiel­ki w Pradze na Letnej Wspa­niali goście: Rum­cajs, Kre­cik, żwi­rek i Muchomorek,... Na sto­le królo­wali stroj­ni: syr, ze­leni­na i bramborek Nie py­taj kiedy - baj­ka trwa więc brak da­ty konkretnej