Śmierć nie istnieje. Jak może istnieć śmierć, skoro wszystko jest częścią Boga? Dusza nigdy nie umiera, a cialo nigdy nie jest naprawdę żywe -


Śmierć-nie-istnieje-jak-może-istnieć-śmierć-skoro-wszystko-jest-częśą-boga-dusza-nigdy-nie-umiera-a-cialo-nigdy-nie-jest-naprawdę-żywe
isaac bashevis singerŚmierćnieistniejejakmożeistniećśmierćskorowszystkojestczęściąbogaduszanigdyumieracialonaprawdężyweopowieścizzapiecaŚmierć nienie istniejejak możemoże istniećistnieć śmierćskoro wszystkowszystko jestjest częściączęścią bogadusza nigdynigdy nienie umieracialo nigdynigdy nienie jestjest naprawdęnaprawdę żyweżyweopowieści zzazza piecaŚmierć nie istniejejak może istniećmoże istnieć śmierćskoro wszystko jestwszystko jest częściąjest częścią bogadusza nigdy nienigdy nie umieraa cialo nigdycialo nigdy nienigdy nie jestnie jest naprawdęjest naprawdę żywenaprawdę żyweopowieści zza pieca

Przemija tylko to, co jest kłamliwe i złudne, nieistotne, co właściwie nigdy nie miało rzeczywistego bytu. Dla prawdy śmierć nie istnieje.Żaden człowiek nie jest wyspą, tylko sam dla siebie. Każdy jest skrawkiem kontynentu, częścią całości. Śmierć każdego innego dotyczy również mnie, bo jestem włączony w ludzkość. Dlatego nie pytaj nigdy, komu bije dzwon. On bije tobie.Bo śmierć nie jest zła, jest za­jebiście ciężka. Wzle­cialo życie.Śmierć jest faktem banalnym, ale jej przeżycie - nigdy.Miłość jest jak światło gwiazd - nie umiera nigdy.Śmierć nie istnieje. Śmierć nas nie dotyczy.