Śmierć pyta mnie każdego poranka:


Śmierć-pyta-mnie-każdego-poranka-na-jaką-żyjesz-miarę
pino pellegrinoŚmierćpytamniekażdegoporankanajakążyjeszmiaręŚmierć pytapyta mniemnie każdegokażdego porankana jakąjaką żyjeszŚmierć pyta mniepyta mnie każdegomnie każdego porankana jaką żyjeszŚmierć pyta mnie każdegopyta mnie każdego porankaŚmierć pyta mnie każdego poranka

Przyjaciel - to zdumiewający dar, drogocenny klejnot; ty i ja możemy pomagać słońcu, aby wschodziło każdego poranka.Co to jest czas? Kiedy nikt mnie nie pyta, wiem. Ale kiedy chcę wytłumaczyć komuś, kto o to pyta, już nie wiem.Żaden człowiek nie jest wyspą, tylko sam dla siebie. Każdy jest skrawkiem kontynentu, częścią całości. Śmierć każdego innego dotyczy również mnie, bo jestem włączony w ludzkość. Dlatego nie pytaj nigdy, komu bije dzwon. On bije tobie.Wróciłeś, ale nie do mnie tyl­ko do te­go świata, w którym żyjesz Ty, ja i reszta świata.Życie za­pytało Śmierci. - Po­wiedz mi Śmierć, dlacze­go mnie wszys­cy kochają, a ciebie nienawidzą? Śmierć odparła: - Bo Ty jes­teś pięknym kłam­stwem, a ja ok­rutną prawdą.Nie zostawiaj mnie, kochany, na pustyni bez Twej dłoni, którą można ścisnąć nocą, Twego głosu, który zbudzi mnie ze snu, Twej miłości, co owinie dzień czułością. Tul mnie, kochany, tul, i powiedz, jaka jestem młoda, i że czas uchroni mnie przed starością.