Śmierć równa żywych, ale nag­robki różnią umarłych.


Śmierć-równa-żywych-ale-nag­robki-różą-umarłych
jan włodakŚmierćrównażywychalenag­robkiróżniąumarłychŚmierć równarówna żywychale nag­robkinag­robki różniąróżnią umarłychŚmierć równa żywychale nag­robki różniąnag­robki różnią umarłychale nag­robki różnią umarłych

Pieśni żywych, to la­men­ty umarłych.Nie należy publicznie pokazywać ludziom umarłych zdjęć, gdyż budzą w żywych satysfakcję z własnej nieśmiertelności.Gdy Chrystus przyjdzie sądzić żywych i umarłych, to Jego Matka na progu nowego życia będzie odbierała westchnienie Rodziny ludzkiej: O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.Po żywych wi­dać, jak bar­dzo śmierć by­wa ślepa.Życie równa wszystkich ludzi; śmierć tylko wybitnych.Śmierć jest nag­rodą życia.