Śmierć sama w sobie nie jest straszna, lecz tylko mniemanie, ze jest straszna, jest straszne.


Śmierć-sama-w-sobie-nie-jest-straszna-lecz-tylko-mniemanie-ze-jest-straszna-jest-straszne
epiktet z hierapolisŚmierćsamasobieniejeststrasznalecztylkomniemaniezestraszneŚmierć samasama ww sobiesobie nienie jestjest strasznalecz tylkotylko mniemanieze jestjest strasznajest straszneŚmierć sama wsama w sobiew sobie niesobie nie jestnie jest strasznalecz tylko mniemanieze jest strasznaŚmierć sama w sobiesama w sobie niew sobie nie jestsobie nie jest strasznaŚmierć sama w sobie niesama w sobie nie jestw sobie nie jest straszna

Śmierć jest lek­ka. Tyl­ko chwi­la przed zgo­nem jest straszna.Dos­ko­nałość jest straszna, nie ma potomstwa.Cierpienie jest rzeczywistością straszną i czymś nieznośnym jest taki optymizm, który zło definiuje a priori jako mniejsze dobro.Speszo­ny diabeł stał i czuł, jak straszna jest dobroć.Straszną jest rzeczą, kiedy dusza szybciej zmęczy się niż ciało.Chaos jest straszną parodią bazującą na równości wszystkich! W chaosie nie posiada się własnego oblicza!