Śmierci kosztować, każdemu wierzyć, nadzieję stracić - są to ostatnie rzeczy.


Śmierci-kosztować-każdemu-wierzyć-nadzieję-stracić-są-to-ostatnie-rzeczy
jan ŻabczycŚmiercikosztowaćkażdemuwierzyćnadziejęstracićtoostatnierzeczyŚmierci kosztowaćkażdemu wierzyćnadzieję stracićstracićostatnie rzeczynadzieję stracićsą to ostatniesą to ostatniesą to ostatnie rzeczysą to ostatnie rzeczy

Ciągle mamy nadzieję - i we wszystkich sprawach lepiej mieć nadzieję niż ją stracić.Ciągle ma­my nadzieję - i we wszys­tkich spra­wach le­piej mieć nadzieję niż ją stracić.Niełatwo jest żyć po śmierci. Czasem trzeba na to stracić całe życie.Są rzeczy, w które trzeba wierzyć, by je zobaczyć.Są rzeczy w które trzeba wierzyć, aby je zobaczyć.Są rzeczy, w które trzeba wierzyć, aby je zobaczyć.