Śmierci tak trzeba uczyć się jak życia.


Śmierci-tak-trzeba-uczyć-ę-jak-życia
leopold staffŚmiercitaktrzebauczyćsięjakżyciaŚmierci taktak trzebatrzeba uczyćuczyć sięsię jakjak życiaŚmierci tak trzebatak trzeba uczyćtrzeba uczyć sięuczyć się jaksię jak życiaŚmierci tak trzeba uczyćtak trzeba uczyć siętrzeba uczyć się jakuczyć się jak życiaŚmierci tak trzeba uczyć siętak trzeba uczyć się jaktrzeba uczyć się jak życia

Śmierci tak potrzeba uczyć się jak życia.Śmier­ci tak pot­rze­ba uczyć się jak życia.Miłości trzeba się uczyć i jeszcze raz uczyć; ten proces nie ma końca.Trzeba nam się przygotować do pierwszej śmierci, niżeli do życia.Tak jak w naszym obecnym życiu miewamy tysiące snów, tak też nasze obecne życie jest jedynie jednym z wielu tysięcy takich istnień, do którego przychodzimy z innego, bardziej rzeczywistego życia i następnie wracamy po śmierci. Nasze życie jest jedynie jednym ze snów tego bardziej rzeczywistego życia i tak już jest nieskończenie aż do ostatniego, najprawdziwszego życia - życia Boga.Prawdziwego patriotyzmu trzeba się dopiero uczyć tam, gdzie ludzie z narażeniem bytu i nieraz życia, pracują na swoją niekorzyść materialną, a na dobro przyszłych pokoleń.