Śnieg jest piękny z ciepłego miejsca.


Śnieg-jest piękny-z ciepłego-miejsca
piotr szreniawskiŚniegjest pięknyz ciepłegomiejscaŚnieg jest pięknyjest piękny z ciepłegoz ciepłego miejscaŚnieg jest piękny z ciepłegojest piękny z ciepłego miejscaŚnieg jest piękny z ciepłego miejsca

Wiedza bez czynu jest jak śnieg w gorącym piecu.Na świecie jest dojść miejsca na wszystko, byle nie na ludzi.praw­da jest ut­wier­dzo­na na zawsze fałsz będzie trwać tyl­ko chwilę jak śnieg na który czekamy roz­to­pi się w końcu i tyle Miłość wybiera małe miejsca, które rozjaśnia; wszystko pozostałe jest w jej cieniu.Wciągnęła śnieg i stu­ka w jarzeniówkę cho­ra biedronka Porządek jest rozmieszczeniem równych i nierównych rzeczy z wyznaczeniem odpowiedniego dla każdego z nich miejsca.