Święty Boże może po­może, bo On WSZYS­TKO CO DOB­RE MOŻE ! 


Święty-boże-może-po­może-bo on wszys­tko-co dob­re-moŻe- 
jacobŚwiętybożemożepo­możebo on wszys­tkoco dob­remoe Święty bożeboże możemoże po­możebo on wszys­tko co dob­reco dob­re moŻeŚwięty boże możeboże może po­możebo on wszys­tko co dob­re moŻeŚwięty boże może po­może

Pan Bóg wszys­tko co dob­re może, lecz NIC NIE MU­SI !  -Jacob
pan-bóg-wszys­tko-co dob­re-może-lecz-nic-nie-mu­si- 
Zas­ta­nawiam się cza­sem czy to co ro­bię to mo­ja droga? Może tracę coś równie ważne­go? Może nie wszys­tko dostrzegam? Aniele Boży stróżu mój gdzie jesteś?  -AgniM
zas­­nawiam ę-cza­sem-czy-to co ro­bię-to mo­ja-droga-może-tracę-coś-równie-ważne­go-może-nie wszys­tko-dostrzegam-aniele-boży