Świado­mość jest jak wiatr, o którym można po­wie­dzieć, iż wieje, ale nie ma sen­su py­tać, gdzie jest wiatr, kiedy nie wieje.


Świado­mość-jest jak wiatr-o którym można-po­wie­dzieć-iż wieje-ale-nie  sen­su-py­ć-gdzie-jest wiatr-kiedy-nie wieje
stanisław lemŚwiado­mośćjest jak wiatro którym możnapo­wie­dziećiż wiejealenie ma sen­supy­taćgdziejest wiatrkiedynie wiejeŚwiado­mość jest jak wiatro którym można po­wie­dziećale nie ma sen­sunie ma sen­su py­taćgdzie jest wiatrkiedy nie wiejeale nie ma sen­su py­tać

Nieważne skąd wiatr wieje, ważne jak żag­le postawię!  -Autor nieznany
nieważne-skąd-wiatr-wieje-ważne-jak żag­-postawię 
Bądź niczym tra­wa, gdy wieje wiatr. Słabość jest siłą, co chro­ni twój świat. -Magdalena Czapińska
bądź-niczym-tra­wa-gdy-wieje-wiatr-słabość jest łą-co chro­-twój-świat
Asekurant sprawdza skąd wiatr wieje, zanim kogokolwiek do niego wystawi. -Horacy Safrin
asekurant-sprawdza-skąd-wiatr-wieje-zanim-kogokolwiek-do-niego-wystawi
Wieje nam drogę Woła nas przes­trze­ni zew Wiatr Ma­tys­ki pieśń  -fyrfle
wieje-nam-drogę-woła-nas-przes­trze­-zew-wiatr-ma­tys­ki-pieśń 
Ważne jest w życiu, by wie­dzieć, kiedy skorzys­tać z okaz­ji, ale nie mniej ważne wie­dzieć, kiedy z niej korzys­tać nie należy. -Benjamin Disraeli
ważne-jest w życiu-by wie­dzieć-kiedy-skorzys­ć-z okaz­ji-ale-nie mniej-ważne-wie­dzieć-kiedy-z niej-korzys­ć-nie należy