Świado­mość jest jak wiatr, o którym można po­wie­dzieć, iż wieje, ale nie ma sen­su py­tać, gdzie jest wiatr, kiedy nie wieje.


Świado­mość-jest jak wiatr-o którym można-po­wie­dzieć-iż wieje-ale-nie  sen­su-py­ć-gdzie-jest wiatr-kiedy-nie wieje
stanisław lemŚwiado­mośćjest jak wiatro którym możnapo­wie­dziećiż wiejealenie ma sen­supy­taćgdziejest wiatrkiedynie wiejeŚwiado­mość jest jak wiatro którym można po­wie­dziećale nie ma sen­sunie ma sen­su py­taćgdzie jest wiatrkiedy nie wiejeale nie ma sen­su py­tać

Nieważne skąd wiatr wieje, ważne jak żag­le postawię! W dźwięku szu­mu mój głos kruszeje. Jak­by wiatr się zer­wał i wieje, Dmucha i świszcze przez mo­je żeb­ra, Szu­kając tyl­ko ciepłego ser­ca. Jest zim­ny? Wiatr ciepło niesie. W moim ser­cu, z kwiatów wian­ki ple­cie. I wnet je za­biera, niesie do końca, Składa je w To­bie, wewnątrz me­go słońca.Bądź niczym tra­wa, gdy wieje wiatr. Słabość jest siłą, co chro­ni twój świat.Asekurant sprawdza skąd wiatr wieje, zanim kogokolwiek do niego wystawi.Wieje nam drogę Woła nas przes­trze­ni zew Wiatr Ma­tys­ki pieśń Ważne jest w życiu, by wie­dzieć, kiedy skorzys­tać z okaz­ji, ale nie mniej ważne wie­dzieć, kiedy z niej korzys­tać nie należy.