Świadome poddanie wszystkich naturalnych władz duszy miłości nadprzyrodzonej – to wiara.


Świadome-poddanie-wszystkich-naturalnych-władz-duszy-miłoś-nadprzyrodzonej-to-wiara
simone weilŚwiadomepoddaniewszystkichnaturalnychwładzduszymiłościnadprzyrodzonejtowiaraŚwiadome poddaniepoddanie wszystkichwszystkich naturalnychnaturalnych władzwładz duszyduszy miłościmiłości nadprzyrodzonejnadprzyrodzonej –Świadome poddanie wszystkichpoddanie wszystkich naturalnychwszystkich naturalnych władznaturalnych władz duszywładz duszy miłościduszy miłości nadprzyrodzonejmiłości nadprzyrodzonej –– to wiaraŚwiadome poddanie wszystkich naturalnychpoddanie wszystkich naturalnych władzwszystkich naturalnych władz duszynaturalnych władz duszy miłościwładz duszy miłości nadprzyrodzonejduszy miłości nadprzyrodzonej –nadprzyrodzonej – to wiaraŚwiadome poddanie wszystkich naturalnych władzpoddanie wszystkich naturalnych władz duszywszystkich naturalnych władz duszy miłościnaturalnych władz duszy miłości nadprzyrodzonejwładz duszy miłości nadprzyrodzonej –miłości nadprzyrodzonej – to wiara

Mądra kobieta ma miliony naturalnych wrogów: wszystkich głupich mężczyzn.Mądra kobieta ma miliony naturalnych wrogów: wszystkich głupich mężczyznIstnieje świadome macierzyństwo, może kiedyś będzie istniało świadome życie codzienne. Wymagałoby to powszechnego obowiązku poczucia humoru. Jeszcze jedna utopia.Czas, wiara i mu­zyka - oto naj­lepsi le­karze duszy.W pewnym sensie każdy człowiek skazany jest na samotność, przynajmniej do jakiegoś stopnia. Mogę być otoczony tłumem przyjaciół, a jednak są we mnie sprawy, których nie rozumie absolutnie nikt. Nikt nie potrafi dotrzeć do rdzenia duszy drugiego człowieka. I każdy człowiek posiada w swej duszy pewne zakątki, pewne rezerwaty, których nie przekroczy nawet najbliższy przyjaciel. Po prostu nie rozumie wszystkich moich spraw, a i ja nie umiem wszystkich spraw wypowiedzieć i wyjaśnić.Dwie rzeczy dają duszy największą siłę: wierność prawdzie i wiara w siebie.