Świadomość, że nie dotrzemy do celu wędrówki, nie przeszkadza nam tak bardzo, jak brak towarzysza wędrówki.


Świadomość-że-nie-dotrzemy-do-celu-wędrówki-nie-przeszkadza-nam-tak-bardzo-jak-brak-towarzysza-wędrówki
frank moore colbyŚwiadomośćżeniedotrzemydoceluwędrówkiprzeszkadzanamtakbardzojakbraktowarzyszawędrówkiże nienie dotrzemydotrzemy dodo celucelu wędrówkinie przeszkadzaprzeszkadza namnam taktak bardzojak brakbrak towarzyszatowarzysza wędrówkiże nie dotrzemynie dotrzemy dodotrzemy do celudo celu wędrówkinie przeszkadza namprzeszkadza nam taknam tak bardzojak brak towarzyszabrak towarzysza wędrówkiże nie dotrzemy donie dotrzemy do celudotrzemy do celu wędrówkinie przeszkadza nam takprzeszkadza nam tak bardzojak brak towarzysza wędrówkiże nie dotrzemy do celunie dotrzemy do celu wędrówkinie przeszkadza nam tak bardzo

Brak mi Twoich ust. Brak mi Twego uśmiechu. Brak mi Twych słodkich dotyków. Tak bardzo brak mi Ciebie.Świadomość [śmierci] to trucizna, to środek toksyczny dla osobnika, który stosuje go na samym sobie. Świadomość to światło, bijące na zewnątrz, świadomość oświetla nam drogę, abyśmy się nie potknęli. Świadomość to płonące reflektory pędzącego parowozu. Jeśli spróbujemy zwrócić je światłem do wnętrza, nastąpi katastrofa.Wszędzie panuje chaos. Ludzie po prostu rzucają się na wszystko w zasięgu ręki: komunizm, zdrową żywność, zen, surfing, balet, hipnozę, terapie grupową, orgie, rowery, zioła, katolicyzm, podnoszenie ciężarów, podróże, ucieczkę od rzeczywistości, wegetarianizm, Indie, malarstwo, rzeźbę, pisanie, komponowanie, dyrygenturę, wyprawy z plecakiem, jogę, kopulację, hazard, alkoholizm, wędrówki bez celu, mrożony jogurt, Beethovena, Bacha, Buddę, Chrystusa, [...]Sumienie nie przeszkadza nam w popełnianiu grzechów, ale przeszkadza cieszyć się z ich popełnienia.Ko­niec mej wędrówki Start wie­cznej przystani Dzięku­je Ci serce Za prowadzenie Dzięku­je też Tobie Za wprowadzenie Chciałbym wie­dzieć ile dni po­zos­tało do końca mej ziem­skiej wędrówki, bym mógł pożeg­nać tych których kocham .