Świadomość trudności, jakie napotkamy w realizacji swoich zamierzeń, jest już połową zwycięstwa.


Świadomość-trudnoś-jakie-napotkamy-w-realizacji-swoich-zamierzeń-jest-już-połową-zwycięstwa
jerzy waszyngtonŚwiadomośćtrudnościjakienapotkamyrealizacjiswoichzamierzeńjestjużpołowązwycięstwaŚwiadomość trudnościjakie napotkamynapotkamy ww realizacjirealizacji swoichswoich zamierzeńjest jużjuż połowąpołową zwycięstwajakie napotkamy wnapotkamy w realizacjiw realizacji swoichrealizacji swoich zamierzeńjest już połowąjuż połową zwycięstwajakie napotkamy w realizacjinapotkamy w realizacji swoichw realizacji swoich zamierzeńjest już połową zwycięstwajakie napotkamy w realizacji swoichnapotkamy w realizacji swoich zamierzeń

Wszędzie reputacja jest głosem, w którym połowa prawdy, połowa fałszu. -Józef Korzeniowski
wszędzie-reputacja-jest-głosem-w-którym-połowa-prawdy-połowa-fałszu
Połowa tego, co piszemy jest szkodliwa, druga połowa jest niepotrzebna. -Tristan Bernard
połowa-tego-co-piszemy-jest-szkodliwa-druga-połowa-jest-niepotrzebna
Połowa tego, co piszemy, jest szkodliwa; druga połowa jest niepotrzebna. -Tristan Bernard
połowa-tego-co-piszemy-jest-szkodliwa-druga-połowa-jest-niepotrzebna
Dojrzałość to nic innego jak świadomość swoich ograniczeń. Dotarcie do własnych granic. -Maciej Zięba
dojrzałość-to-nic-innego-jak-świadomość-swoich-ograniczeń-dotarcie-do-własnych-granic