Świadomość względności naszych osiągnięć i porażek to ostateczny dowód dojrzałości.


Świadomość-względnoś-naszych-osiągnięć-i-porażek-to-ostateczny-dowód-dojrzałoś
paul tillichŚwiadomośćwzględnościnaszychosiągnięćporażektoostatecznydowóddojrzałościŚwiadomość względnościwzględności naszychnaszych osiągnięćosiągnięć ii porażekostateczny dowóddowód dojrzałościŚwiadomość względności naszychwzględności naszych osiągnięćnaszych osiągnięć iosiągnięć i porażekporażek to ostatecznyostateczny dowód dojrzałościŚwiadomość względności naszych osiągnięćwzględności naszych osiągnięć inaszych osiągnięć i porażeki porażek to ostatecznyporażek to ostateczny dowódŚwiadomość względności naszych osiągnięć iwzględności naszych osiągnięć i porażekosiągnięć i porażek to ostatecznyi porażek to ostateczny dowódporażek to ostateczny dowód dojrzałości

Nie bierz uwielbienia swojego psa za ostateczny dowód na to, że jesteś super. -Ann Landers
nie-bierz-uwielbienia-swojego-psa-za-ostateczny-dowód-na-to-że-jesteś-super
Jeśli utracimy świadomość, ze jest Bóg - pogubimy się, przerazi nas nasza świadomość. -Jan Twardowski
jeśli-utracimy-świadomość-ze-jest-bóg-pogubimy-ę-przerazi-nas-nasza-świadomość
Nie ma odwagi i nie ma lęku. Jest tylko świadomość i nieświadomość. Świadomość to lęk, nieświadomość to odwaga. -Alberto Moravia
nie-odwagi-i-nie-lęku-jest-tylko-świadomość-i-nieświadomość-Świadomość-to-lęk-nieświadomość-to-odwaga