Świadomość względności naszych osiągnięć i porażek to ostateczny dowód dojrzałości.


Świadomość-względnoś-naszych-osiągnięć-i-porażek-to-ostateczny-dowód-dojrzałoś
paul tillichŚwiadomośćwzględnościnaszychosiągnięćporażektoostatecznydowóddojrzałościŚwiadomość względnościwzględności naszychnaszych osiągnięćosiągnięć ii porażekostateczny dowóddowód dojrzałościŚwiadomość względności naszychwzględności naszych osiągnięćnaszych osiągnięć iosiągnięć i porażekporażek to ostatecznyostateczny dowód dojrzałościŚwiadomość względności naszych osiągnięćwzględności naszych osiągnięć inaszych osiągnięć i porażeki porażek to ostatecznyporażek to ostateczny dowódŚwiadomość względności naszych osiągnięć iwzględności naszych osiągnięć i porażekosiągnięć i porażek to ostatecznyi porażek to ostateczny dowódporażek to ostateczny dowód dojrzałości

Najważniejsze w życiu nie jest kapitalizowanie naszych osiągnięć. To potrafi nawet głupiec. Najważniejsze jest w życiu czerpanie korzyści z porażek. Umiejętność ta wymaga inteligencji i odróżnia głupca od mędrca.Nie bierz uwielbienia swojego psa za ostateczny dowód na to, że jesteś super.Świadomość [śmierci] to trucizna, to środek toksyczny dla osobnika, który stosuje go na samym sobie. Świadomość to światło, bijące na zewnątrz, świadomość oświetla nam drogę, abyśmy się nie potknęli. Świadomość to płonące reflektory pędzącego parowozu. Jeśli spróbujemy zwrócić je światłem do wnętrza, nastąpi katastrofa.nie zapomnij oddechu naszych ciał do­tyku naszych oczu spot­kań naszych dłoni uderzeń naszych serc smaku naszych ust zapachu naszych nocy śladów naszej miłości gdy budziłaś mo­je pragnienia i wte­dy cze­kałem ... na cud Jeśli utracimy świadomość, ze jest Bóg - pogubimy się, przerazi nas nasza świadomość.Nie ma odwagi i nie ma lęku. Jest tylko świadomość i nieświadomość. Świadomość to lęk, nieświadomość to odwaga.