Światło od Boga. Przeob­rażenie duszy - Człowiek radosny.


Światło-od boga-przeob­rażenie-duszy-człowiek-radosny
fyrfleŚwiatłood bogaprzeob­rażenieduszyczłowiekradosnyŚwiatło od bogaprzeob­rażenie duszyduszyczłowiekczłowiek radosnyprzeob­rażenie duszyczłowiek radosny

Optymista to człowiek, który wszędzie widzi zielone światło, pesymista - czerwone. Człowiek umiarkowany powinien być daltonistą.Gdy człowiek patrzy za bardzo na siebie - nie dostrzega Boga; gdy zapomni o sobie - widzi Boga, a w Nim innych. Oto tajemnica rozwoju duchowego.Bo czymże się różni człowiek od zwierzęcia? Człowiek wie, że jest małpą Boga, a zwierzę nie.Szczęśliwy człowiek wznosi światło tam, gdzie panują ciemności.Nadmiar słów nie nasyca duszy, ale dobre życie uspokaja umysł, a czyste sumienie zbliża do Boga.Czułej miłości nie idzie przeob­ra­zić w tym samym momencie w bliską przy­jaźń .