Światło prawdy spada na nas z bezlitosną szczerością, w świetle prawdy obojgu nam diabelsko nie do twarzy.


Światło-prawdy-spada-na-nas-z-bezlitosną-szczerośą-w-świetle-prawdy-obojgu-nam-diabelsko-nie-do-twarzy
virginia woolfŚwiatłoprawdyspadananasbezlitosnąszczerościąświetleobojgunamdiabelskoniedotwarzyŚwiatło prawdyprawdy spadaspada nana nasnas zz bezlitosnąbezlitosną szczerościąw świetleświetle prawdyprawdy obojguobojgu namnam diabelskodiabelsko nienie dodo twarzyŚwiatło prawdy spadaprawdy spada naspada na nasna nas znas z bezlitosnąz bezlitosną szczerościąw świetle prawdyświetle prawdy obojguprawdy obojgu namobojgu nam diabelskonam diabelsko niediabelsko nie donie do twarzyŚwiatło prawdy spada naprawdy spada na nasspada na nas zna nas z bezlitosnąnas z bezlitosną szczerościąw świetle prawdy obojguświetle prawdy obojgu namprawdy obojgu nam diabelskoobojgu nam diabelsko nienam diabelsko nie dodiabelsko nie do twarzyŚwiatło prawdy spada na nasprawdy spada na nas zspada na nas z bezlitosnąna nas z bezlitosną szczerościąw świetle prawdy obojgu namświetle prawdy obojgu nam diabelskoprawdy obojgu nam diabelsko nieobojgu nam diabelsko nie donam diabelsko nie do twarzy

Nie ma nic słod­sze­go nad światło prawdy.Są prawdy, których nie wystarczy dowieść, ale które trzeba dać uczuć; do tych należą prawdy moralne.Dzieci są wiecznie szczere, nie wstydzą się prawdy, a my [dorośli] z obawy, by nie wyglądać na zacofanych, gotowi jesteśmy zaprzedać to, co nam najdroższe, chwalimy to, co nas odpycha i potakujemy temu, czego nie rozumiemy.Przeciwieństwem prawdy płytkiej jest fałsz, przeciwieństwem prawdy głębokiej może być inna głęboka prawda.W zasadzie pragniemy tylko jednego: prawdy Uwolnić się od zgiełku słów, przebić się przez schematy obrazów i dojść do prawdy.A.L.: W swoim pisarstwie dochodzisz od absurdu do prawdy. J.G.: Albo od prawdy do absurdu.