Światło roz­prasza mrok.


Światło-roz­prasza-mrok
bujak bogusławŚwiatłoroz­praszamrokŚwiatło roz­praszaroz­prasza mrokŚwiatło roz­prasza mrok

piękno roz­prasza słowa Ci, co poznali mrok, światło kochają; Oczekują świtu, nocy się lękając.Ga­zety służą do roz­prasza­nia szkod­li­wych mgieł i dymów.Noc zrodziła pąk a gdy brzask roz­proszył mrok roz­kwitł piękny kwiat Ser­ca w uścisku Uniosły kąci­ki ust Roz­jaśniły mrok K.A.Sz. 21.09.2015r.Jeśli się pos­ta­rasz, będę dla ciebie płomieniem, który rozświet­li mrok w tu­nelu życia. I choć to światło będzie wątłe, nie zgaśnie nig­dy. Wzrośnie z cza­sem. Bo nadzieja nie umiera, gdy praw­dzi­wie ser­ce wybiera.