Świat Amerykanina jest tak wielki, jak jego gazeta.


Świat-amerykanina-jest-tak-wielki-jak-jego-gazeta
albert einsteinŚwiatamerykaninajesttakwielkijakjegogazetaŚwiat amerykaninaamerykanina jestjest taktak wielkijak jegojego gazetaŚwiat amerykanina jestamerykanina jest takjest tak wielkijak jego gazetaŚwiat amerykanina jest takamerykanina jest tak wielkiŚwiat amerykanina jest tak wielki

Świat Ame­ryka­nina jest tak wiel­ki, jak je­go gazeta.Świat jest tak wielki i bogaty, a życie tak pełne różnorodności, że nigdy nie brak okazji do wierszy.Świat jest tak wielki, że wszystko jest szczegółem.Nigdy nie chodzi o to jak wielki jest problem – liczy się tylko, jak wielki jesteś ty!Strach przechodzi mię na myśl, że świat jest tak wielki – że przecież moglibyśmy się nie spotkać.Okno na świat można zasłonić gazetą.