Świat bez miłości jest światem martwym.


Świat-bez-miłoś-jest-światem-martwym
albert camusŚwiatbezmiłościjestświatemmartwymŚwiat bezbez miłościmiłości jestjest światemświatem martwymŚwiat bez miłościbez miłości jestmiłości jest światemjest światem martwymŚwiat bez miłości jestbez miłości jest światemmiłości jest światem martwymŚwiat bez miłości jest światembez miłości jest światem martwym

Świat bez miłości jest martwym światem i zawsze przychodzi godzina, kiedy człowiek zmęczony błaga o twarz jakiejś istoty i o serce olśnione czułością.Świat bez miłości jest jak ziemia bez słońca.Czymże jest dla naszego serca świat bez miłości? Latarnią czarnoksięską bez światła.Świat przy­rody jest światem sil­nych uczuć, świat techniczny jest be­zuczu­ciowy, zimny.Świat bez miłości to świat bez wartości.Bez Ciebie przeżycia są tylko martwym naskórkiem przeszłości.