Świat cały nie zdoła nas po­konać, gu­bimy się jed­nak sa­mi przez zbyt moc­ne prag­nienie rzeczy, których nie po­siada­my - i przez zbyt upor­czy­we życie wspomnieniami! 


Świat-cały-nie zdoła-nas-po­konać-gu­bimy ę-jed­nak-­mi-przez-zbyt-moc­ne-prag­nienie-rzeczy-których-nie po­siada­my- i przez-zbyt
edward stachuraŚwiatcałynie zdołanaspo­konaćgu­bimy sięjed­naksa­miprzezzbytmoc­neprag­nienierzeczyktórychnie po­siada­my i przezupor­czy­weżyciewspomnieniami Świat całycały nie zdołanie zdoła nasnas po­konaćgu­bimy się jed­nakjed­nak sa­misa­mi przezprzez zbytzbyt moc­nemoc­ne prag­nienieprag­nienie rzeczyktórych nie po­siada­my i przez zbytzbyt upor­czy­weupor­czy­we życieŚwiat cały nie zdołacały nie zdoła nasnie zdoła nas po­konaćgu­bimy się jed­nak sa­mijed­nak sa­mi przezsa­mi przez zbytprzez zbyt moc­nezbyt moc­ne prag­nieniemoc­ne prag­nienie rzeczy i przez zbyt upor­czy­wezbyt upor­czy­we życie

Prag­nienie mężczyz­ny zwra­ca się ku ko­biecie, prag­nienie zaś ko­biety rzad­ko zwra­ca się ku cze­muś in­ne­mu niż ku prag­nieniu żywione­mu przez mężczyznę. -Samuel Taylor Coleridge
prag­nienie-mężczyz­ny-zwra­ca ę-ku ko­biecie-prag­nienie-zaś-ko­biety-rzad­ko-zwra­ca ę-ku cze­muś-in­ne­mu-ż-ku prag­nieniu
Żyje się tyl­ko raz. Życie jest zbyt krótkie by myśleć a może jed­nak? Co by było gdyby?.. -PróbujPatrzećKolorowo
Żyje ę-tyl­ko-raz-Życie-jest zbyt-krótkie-by myść-a może-jed­nak-co by było-gdyby