Świat chce być oszukiwany, niechże więc będzie.


Świat-chce-być-oszukiwany-niechże-więc-będzie
alighieri danteŚwiatchcebyćoszukiwanyniechżewięcbędzieŚwiat chcechce byćbyć oszukiwanyniechże więcwięc będzieŚwiat chce byćchce być oszukiwanyniechże więc będzieŚwiat chce być oszukiwany

Chce odejść i za­pom­nieć nie chce już żyć nie chce już być Przep­raszam :( To nie mój świat i żywioł :(  -sala
chce-odejść-i za­pom­nieć-nie chce-już-żyć-nie chce-już-być-przep­raszam- to nie mój-świat-i żywioł- 
Świat nig­dy nie będzie dob­ry, ale mógłby być lepszy  -Autor nieznany
Świat-nig­dy-nie będzie-dob­ry-ale-mógłby-być-lepszy 
Chce być świętym i chce być diabłem - a za każdym razem, co zamknie oczy, widzi siebie w bardzo udanej postaci - tak doskonałym, jakim nigdy być nie może. . . W marzeniu. . . -Joseph Conrad
chce-być-świętym-i-chce-być-diabłem-a-za-każdym-razem-co-zamknie-oczy-widzi-siebie-w-bardzo-udanej-postaci-tak-doskonałym-jakim-nigdy-być
Chcę być Twoją kin­der nies­podzianką więc sma­kuj mnie do woli... The­bes­tka­siaa 10.02.2016  -Thebestkasiaa
chcę-być-twoją-kin­der-nies­podzianką-więc-sma­kuj-mnie-do woli-the­bes­tka­siaa-10022016 
Nie kochaj­my na siłę bo ktoś i tak będzie nie­szczęśli­wy... a życie ma­my tyl­ko jed­no, więc żyj­my tak jak chce­my bo nikt za nas życia nie przeżyje. -wreszcie szczęśliwa
nie-kochaj­my-na łę-bo ktoś-i tak-będzie-nie­szczęśli­wy-a-życie-­my-tyl­ko-jed­no-więc-żyj­my-tak-jak chce­my-bo nikt