Świat chce być oszukiwany, niechże więc będzie.


Świat-chce-być-oszukiwany-niechże-więc-będzie
alighieri danteŚwiatchcebyćoszukiwanyniechżewięcbędzieŚwiat chcechce byćbyć oszukiwanyniechże więcwięc będzieŚwiat chce byćchce być oszukiwanyniechże więc będzieŚwiat chce być oszukiwany

Chce odejść i za­pom­nieć nie chce już żyć nie chce już być Przep­raszam :( To nie mój świat i żywioł :( Jes­teś daleko A może sie­dzisz obok? Znaczysz dla mnie dużo, Przy To­bie pragnę być sobą. Zam­knę oczy, Gdy je ot­worze chcę Ciebie przy so­bie, Uczuć do­tyk i na­pawać się uśmiechem. Kochać Cię Bar­dziej niż wcześniej. Budzić się przy To­bie i pat­rzeć, jak zasypiasz... Chcę by wie­dział o tym świat, Lecz to będzie nasza słod­ka tajemnica...Świat nig­dy nie będzie dob­ry, ale mógłby być lepszy Chce być świętym i chce być diabłem - a za każdym razem, co zamknie oczy, widzi siebie w bardzo udanej postaci - tak doskonałym, jakim nigdy być nie może. . . W marzeniu. . .Chcę być Twoją kin­der nies­podzianką więc sma­kuj mnie do woli... The­bes­tka­siaa 10.02.2016 Nie kochaj­my na siłę bo ktoś i tak będzie nie­szczęśli­wy... a życie ma­my tyl­ko jed­no, więc żyj­my tak jak chce­my bo nikt za nas życia nie przeżyje.