Świat idzie naprzód tylko tym, którzy się temu sprzeciwiają.


Świat-idzie-naprzód-tylko-tym-którzy-ę-temu-sprzeciwiają
johann wolfgang goetheŚwiatidzienaprzódtylkotymktórzysiętemusprzeciwiająŚwiat idzieidzie naprzódnaprzód tylkotylko tymktórzy sięsię temutemu sprzeciwiająŚwiat idzie naprzódidzie naprzód tylkonaprzód tylko tymktórzy się temusię temu sprzeciwiająŚwiat idzie naprzód tylkoidzie naprzód tylko tymktórzy się temu sprzeciwiająŚwiat idzie naprzód tylko tym

Świat idzie nap­rzód tyl­ko dzięki tym, którzy się te­mu sprzeciwiają.Podczas gdy świat idzie naprzód, zwiększa się liczba analfabetów.Najgorętsze miejsce w piekle szykowane jest nie tym, którzy zabijają, ale tym, którzy się bezczynnie temu przyglądają.Mi­mo wszys­tkich wy­siłków królów, mi­nis­trów i fi­lozofów, świat idzie jed­nak naprzód.Tylko niewielu ludzi, którzy cierpią na kaszel, idzie do lekarza. Większość idzie do teatru.Trzeba tylko iść naprzód, w ciemnościach trochę na oślep i próbować czynić dobrze. Jeśli zaś idzie o resztę, trwać i zdać się na Boga.