Świat jest mały tyl­ko dla młodych.


Świat-jest ły-tyl­ko-dla-młodych
kazimierz koźniewskiŚwiatjest małytyl­kodlamłodychŚwiat jest małyjest mały tyl­kotyl­ko dladla młodychŚwiat jest mały tyl­kojest mały tyl­ko dlatyl­ko dla młodychŚwiat jest mały tyl­ko dlajest mały tyl­ko dla młodychŚwiat jest mały tyl­ko dla młodych

Świat jest mały tylko dla młodych.Kiedyś by­liśmy dla siebie całym światem, dziś mam wrażenie, że ten świat, jest dla nas dwo­je za mały...Świat jest mały; czy dla­tego na­leży uwol­nić go od wiel­kich ludzi? Tylko umysły ciemne, pogrążone w podręcznikowych szablonach, widzą rozwój literatury jako walkę młodych ze starymi. O wiele ważniejszą dla dobra literatury bywa nieraz walka młodych z młodymi.Dla człowieka nie tyl­ko świat otaczający jest za­gadką; jest on nią sam dla siebie. I z obu ta­jem­nic bar­dziej dręczącą wy­daje się ta druga.Mały krok dla człowieka jest wielkim krokiem dla ludzkości.