Świat jest cyr­kiem, a ja je­go pajacem.


Świat-jest cyr­kiem-a ja ­go-pajacem
to_tylko__jaŚwiatjest cyr­kiema ja je­gopajacemŚwiat jest cyr­kiema ja je­go pajacem

Ekologia Krótka in­struk­cja jak zacho­wać świat: 1. Wpisz w Goog­le słowo „świat” 2. Wy­bierz op­cję z wy­ników poszukiwania 3. Otwórz świat w no­wym oknie. 4. Klik­nij pra­wym przy­cis­kiem myszki i wy­bierz „zachowaj” Gotowe. Jut­ro po­każę jak udostępnić świat znajomym.Pajac: Każdy człowiek staje się pajacem byle go pociągnąć za odpowiednią nitkę.Świat nie kończy się hu­kiem, ale rdzewieniem.Z ta­kim dużym, brzyd­kim pyskiem; W cyr­ku byłbym widowiskiem.miłość nie jest skut­kiem czynów, to czy­ny są skut­kiem miłości, a może kółko jest zamknięte? Mężczyz­na jest zaw­sze dziec­kiem, na­wet gdy jest to duże dziec­ko, dziec­kiem dzierżącym władzę.