Świat-jest jak pe­rełka-gwiazd-na niebie-poz­naw­szy- poz­na­my-też-siebie-~pa­weł-rychlica 
rychcikŚwiatjest jak pe­rełkagwiazdna niebiepoz­naw­szyje poz­na­myteżsiebie~pa­wełrychlica Świat jest jak pe­rełkajest jak pe­rełka gwiazdgwiazd na niebiena niebie poz­naw­szypoz­naw­szy je poz­na­myje poz­na­my teżteż siebie~pa­weł rychlica Świat jest jak pe­rełka gwiazdjest jak pe­rełka gwiazd na niebiegwiazd na niebie poz­naw­szyna niebie poz­naw­szy je poz­na­mypoz­naw­szy je poz­na­my teżje poz­na­my też siebieŚwiat jest jak pe­rełka gwiazd na niebiejest jak pe­rełka gwiazd na niebie poz­naw­szygwiazd na niebie poz­naw­szy je poz­na­myna niebie poz­naw­szy je poz­na­my teżpoz­naw­szy je poz­na­my też siebieŚwiat jest jak pe­rełka gwiazd na niebie poz­naw­szyjest jak pe­rełka gwiazd na niebie poz­naw­szy je poz­na­mygwiazd na niebie poz­naw­szy je poz­na­my teżna niebie poz­naw­szy je poz­na­my też siebie

Nie poz­naw­szy siebie, nie prze­raziw­szy się sobą - zap­rawdę, nig­dy z piekła sam nie wyjdziesz.Aby poz­nać is­totę Bo­ga w Je­go wiel­kości, trze­ba naj­pierw poz­nać is­totę sa­mego siebie w swo­jej małości, ja­ko że nikt nie poz­na Bo­ga, kto wcześniej nie poz­nał siebie.