Świat jest ko­medią dla tych, co myślą. I tra­gedia dla tych, co odczuwają.


Świat-jest ko­medią-dla-tych-co myślą-i tra­gedia-dla-tych-co odczuwają
horace walpoleŚwiatjest ko­mediądlatychco myśląi tra­gediaco odczuwająŚwiat jest ko­mediąjest ko­medią dladla tychi tra­gedia dladla tychŚwiat jest ko­medią dlajest ko­medią dla tychi tra­gedia dla tychŚwiat jest ko­medią dla tych

Życie jest ko­medią dla tych, którzy pat­rzą, a tra­gedią dla tych, którzy czują.Świat jest komedią dla tych, którzy myślą i tragedią dla tych, którzy czują.Życie by­wa ok­rutne dla tych, którzy kierują się uczu­ciami. Dla tych co myślą jest jedną wielką parodią.Samotność jest przyjemnością dla tych, którzy jej pragną i męką dla tych, co są do niej zmuszeni.Sa­mot­ność jest przy­jem­nością dla tych, którzy jej pragną i męką dla tych, co są do niej zmuszeni.Życie jest komedią dla tych, którzy patrzą, a tragedią dla tych, którzy czują.