Świat jest mały tylko dla młodych.


Świat-jest-ły-tylko-dla-młodych
anonimŚwiatjestmałytylkodlamłodychŚwiat jestjest małymały tylkotylko dladla młodychŚwiat jest małyjest mały tylkomały tylko dlatylko dla młodychŚwiat jest mały tylkojest mały tylko dlamały tylko dla młodychŚwiat jest mały tylko dlajest mały tylko dla młodych

Kiedyś by­liśmy dla siebie całym światem, dziś mam wrażenie, że ten świat, jest dla nas dwo­je za mały... -22luty
kiedyś-by­liśmy-dla-siebie-całym-światem-dziś-mam-wrażenie-że ten-świat-jest dla-nas-dwo­-za ły
Świat jest mały; czy dla­tego na­leży uwol­nić go od wiel­kich ludzi?  -Janusz Gaudyn
Świat-jest ły-czy-dla­tego-na­ży-uwol­ć-go od wiel­kich-ludzi 
Mały krok dla człowieka jest wielkim krokiem dla ludzkości. -Irving Amstrong
mały-krok-dla-człowieka-jest-wielkim-krokiem-dla-ludzkoś