Świat jest mały tylko dla młodych.


Świat-jest-ły-tylko-dla-młodych
anonimŚwiatjestmałytylkodlamłodychŚwiat jestjest małymały tylkotylko dladla młodychŚwiat jest małyjest mały tylkomały tylko dlatylko dla młodychŚwiat jest mały tylkojest mały tylko dlamały tylko dla młodychŚwiat jest mały tylko dlajest mały tylko dla młodych

Świat jest mały tyl­ko dla młodych.Tylko umysły ciemne, pogrążone w podręcznikowych szablonach, widzą rozwój literatury jako walkę młodych ze starymi. O wiele ważniejszą dla dobra literatury bywa nieraz walka młodych z młodymi.Kiedyś by­liśmy dla siebie całym światem, dziś mam wrażenie, że ten świat, jest dla nas dwo­je za mały...Świat jest mały; czy dla­tego na­leży uwol­nić go od wiel­kich ludzi? Śmierć, kiedy śpisz przychodzi. A śnić będziesz, ze wcale nie trzeba oddychać, że cisza bez oddechu to niezła muzyka, jesteś mały jak iskra i gaśniesz do taktu. Śmierć tylko taka. Bólu więcej miałeś trzymając różę w ręce i większe czułeś przerażenie widząc, że płatek spadł na ziemię. Świat tylko taki. Tylko tak żyć. I umierać tylko tyle. A wszystko inne - jest jak Bach chwilowo grany na pile.Mały krok dla człowieka jest wielkim krokiem dla ludzkości.