Świat jest pełen porządnych ludzi. Poznaje się ich po tym, że draństwa robią bardzo nieudolnie.


Świat-jest-peł-porządnych-ludzi-poznaje-ę-ich-po-tym-że-draństwa-robią-bardzo-nieudolnie
charles peguyŚwiatjestpełenporządnychludzipoznajesięichpotymżedraństwarobiąbardzonieudolnieŚwiat jestjest pełenpełen porządnychporządnych ludzipoznaje sięsię ichich popo tymże draństwadraństwa robiąrobią bardzobardzo nieudolnieŚwiat jest pełenjest pełen porządnychpełen porządnych ludzipoznaje się ichsię ich poich po tymże draństwa robiądraństwa robią bardzorobią bardzo nieudolnieŚwiat jest pełen porządnychjest pełen porządnych ludzipoznaje się ich posię ich po tymże draństwa robią bardzodraństwa robią bardzo nieudolnieŚwiat jest pełen porządnych ludzipoznaje się ich po tymże draństwa robią bardzo nieudolnie

Tytułem porządnych ludzi obdarza się tych, którzy ufni w swe bogactwo, nic nie robią i do niczego nie są zdatni.Im więcej poznaje się ludzi, tym łatwiej odkrywa się ich błędy, jednocześnie wzrastają wymagania w stosunku do tych, z którymi pragniemy utrzymać kontakt.Ludzi poznaje się po ich śmieciach.Dla aktywnego człowieka świat jest tym, czym powinien być, to znaczy pełen przeciwności.Jeśli zaczniesz coś robić, przekonasz się jak mało jest porządnych i uczciwych ludzi.Największym nieszczęściem porządnych ludzi jest tchórzostwo.