Świat jest podobny do hotelu: jakim kto ekwipażem do nie zajedzie, tak też go szacują i przyjmują.


Świat-jest-podobny-do-hotelu-jakim-kto-ekwipażem-do-nie-zajedzie-tak-też-go-szacują-i-przyjmują
alojzy ŻółkowskiŚwiatjestpodobnydohotelujakimktoekwipażemniezajedzietakteżgoszacująprzyjmująŚwiat jestjest podobnypodobny dodo hotelujakim ktokto ekwipażemekwipażem dodo nienie zajedzietak teżteż gogo szacująszacują ii przyjmująŚwiat jest podobnyjest podobny dopodobny do hotelujakim kto ekwipażemkto ekwipażem doekwipażem do niedo nie zajedzietak też goteż go szacujągo szacują iszacują i przyjmująŚwiat jest podobny dojest podobny do hotelujakim kto ekwipażem dokto ekwipażem do nieekwipażem do nie zajedzietak też go szacująteż go szacują igo szacują i przyjmująŚwiat jest podobny do hotelujakim kto ekwipażem do niekto ekwipażem do nie zajedzietak też go szacują iteż go szacują i przyjmują

Nie zajedzie daleko, kto zamiast koni zmienia woźnicę.Świat podobny jest do amatorskiego teatru; więc nieprzyzwoicie jest pchać się w nim do ról pierwszych, a odrzucać podrzędne.Świat podobny jest do amatorskiego teatru, więc nieprzyzwoicie jest pchać się w nim do ról pierwszych, a odrzucać podrzędne. Wreszcie, każda rola jest dobra, byle grać ją z artyzmem i nie brać jej zbyt poważnie.Stary mąż młodej kobiety podobny jest do introligatora. Oprawia książkę, którą kto inny czyta.Nie wiem, ile wytworzyliśmy niedorzecznych kodeksów postępowania i bezsensownych wierzeń religijnych; nie wiem też, jakim sposobem wryły się tak głęboko we wszystkich krajach świata w umysł człowieka; warto jednak zaznaczyć, że wierzenie wpajane w pierwszych latach życia, gdy mózg jest wrażliwy, staje się niemal instynktem; a zasadniczą cechą instynktu jest to, że się go słucha [...]Tylko w samotności myśli przyjmują swoje właściwe wymiary, tak jak szepty w ciszy nocy.