Świat jest sumą tego, co przeminęło.


Świat-jest-sumą-tego-co-przeminęło
novalisŚwiatjestsumątegocoprzeminęłoŚwiat jestjest sumąsumą tegoco przeminęłoŚwiat jest sumąjest sumą tegoŚwiat jest sumą tego

Wspólnota nie jest sumą interesów lecz sumą ofiar.Historia świata jest sumą tego, czego można było uniknąć.Historia jest to również suma tego, czego można było uniknąć.Świat potrzebuje przewodników. Bieg wypadków tego świata wykazuje od czasu do czasu pożałowania godną niedbałość względem tego, co jest słuszne i stosowne.Doświadczenie jest sumą naszych rozczarowań.Człowiek jest sumą swoich doświadczeń...